Fabryka Schindlera - wystawa stała - Indywidualni

Fabryka Oskara Schindlera - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kraków

Historia

Fabryka Oskara Schindlera - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Fabryka Schindlera - wystawa stała - Indywidualni

Wystawa "Kraków-czas okupacji 1939-1945" mieści się w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4.

Wystawa jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Wielka historia II wojny światowej krzyżuje się tu z życiem codziennym, życie prywatne – z tragedią, która dotknęła cały świat.

Postać Oskara Schindlera oraz historie ocalonych przez niego krakowskich Żydów są przedstawione na wystawie jako część skomplikowanej wojennej historii miasta. O bohaterskim czynie Oskara Schindlera, przypomina jego gabinet, szczęśliwie zachowany w budynku administracyjnym fabryki, w którym znajduje się symboliczna „arka ocalonych” stworzona z tysięcy garnków przypominających te produkowane przez jego pracowników w czasie wojny.

W 45 przestrzeniach wystawienniczych przeszłość Krakowa została wykreowana w taki sposób, by każdy ze zwiedzających mógł bezpośrednio dotknąć historii, poczuć emocje mieszkańców miasta okresu wojny. Rozbudowane multimedia (30 interaktywnych stanowisk z monitorami dotykowymi, 70 ścieżek dźwiękowych, 15 wideoprojektorów), tworzą nowoczesną i atrakcyjną dla widza formę przekazu muzealnego.

Dostępne terminy
-

niedziela 02 października 2022 | 11:10
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 12:50
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 13:10
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 13:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 13:50
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 14:10
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 14:50
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 15:10
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 15:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 15:50
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 16:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 02 października 2022 | 16:50
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f