Zwiedzanie

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Sierpc

Architektura, Etnografia, Malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne

Dla dorosłych, Dla dzieci, Dla młodzieży

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen  założony 24 marca 1971 w  Sierpcu, jako regionalne muzeum  etnograficzne. Park Etnograficzny powołano w 1975 na terenie resztówki dworskiej Bojanowo. Pierwsze obiekty sprowadzono w latach 1977-1978.

Na terenie obejmującym 60,5  ha na styku rzek  Sierpienicy i Skrwy, zgromadzono ponad 80 obiektów małej i dużej architektury.

W skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich z przełomu XIX i XX wieku; zrekonstruowany dworek szlachecki; XVIII-wieczny kościół drewniany z miejscowości Drążdżewo; drewniany wiatrak reprezentujący najstarszy i najpopularniejszy na terenach Europy typ młynów wiatrowych, [koźlak]; wystawy stałe w Galerii rzeźby ludowej i Powozowni. Obecnie w Muzeum zgromadzonych jest ponad 13 000 eksponatów.

Układ przestrzenny zrekonstruowanej na terenie skansenu wsi rzędowej nawiązuje do najczęściej występującego na ziemiach polskich typu osad rolniczych. Wygląd zagród wiernie odpowiada ich stanowi sprzed translokacji w czasach ich świetności. Sierpecki skansen ulega ciągłej rozbudowie, niebawem zwiedzający będą mieli okazję podziwiać kolejny rodzaj wsi - wieś przydrożną, w skład której wejdzie 38 obiektów, m.in. karczma, kuźnia, budynki plebańskie i kilka zagród.

Dostępne terminy
-

Brak dostępnych terminów w wybranym okresie